Narysuj herb Krakowa!

lutego 22, 2013

Wraz z marką escarabajo zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, w których na zwycięzców czekają bony wartościowe na zakup dziecięcych ubranek.

Wszystkich Małych Artystów zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu kredkami herbu Krakowa - nadruku na koszulkę marki escarabajo.

Stworzony przez Was herb nie musi mieć oczywiście nic wspólnego z oficjalnym symbolem Miasta Krakowa. W naszym konkursie liczy się bowiem wyobraźnia i inwencja twórcza młodych Artystów :)

Pliki ze zdjęciami prac waszych dzieci ( maksymalny rozmiar 1 zdjęcia - 500 KB) przesyłajcie na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl z dopiskiem w temacie: HERB; maile o innym tytule nie będą brane pod uwagę.


Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone bonami wartościowymi na zakup ubranek w sklepie: ESCARABAJO, a ponadto rysunek, który zostanie najwyżej oceniony przez konkursowe Jury zostanie zamieszczony jako nadruk na koszulce marki escarabajo.

Przyznane zostaną trzy nagrody:

I miejsce: bon wartościowy na zakupy w sklepie ESCARABAJO o wartości 100 zł

II miejsce: bon wartościowy na zakupy w sklepie ESCARABAJO o wartości 80 zł

III miejsce: bon wartościowy na zakupy w sklepie ESCARABAJO o wartości 50 złWarunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest także polubienie facebookowych profili:

Rodzinnego Krakowa http://www.facebook.com/pages/Rodzinny-Krakow
oraz marki escarabajo http://www.facebook.com/Escarabajopl

UWAGA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu:

Regulamin konkursu "Narysuj herb Krakowa"

 
 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym "Narysuj herb Krakowa" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem) oraz marka escarabajo - producent odzieży dla dzieci i młodzieży. Fundatorem nagród jest marka escarabajo.
 2. Konkurs rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. i trwa do 15 marca 2013 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest skierowany do dzieci do 12 roku życia, które w konkursie są reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
 5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest polubienie facebookowego profilu Rodzinnego Krakowa oraz marki escarabajo: http://www.facebook.com/Escarabajopl
 6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową
 7. Tematyka prac plastycznych: projekt herbu Krakowa - nadruku na koszulkę marki escarabajo
  a) technika prac: kredka
  b) format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
  c) prace przyjmujemy w formie elektronicznej – zdjęcia, skany prac.
  d) każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, kod pocztowy.
 8. Odpowiedzi osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę.
 9. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
 10. Osoby nagrodzone zostaną także powiadomione drogą mailową.
 11. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 12. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora.
 13. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 14. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
 15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
 16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.